Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Virksomheter som er Miljøfyrtårnsertifisert oppfyller krav til blant annet: arbeidsmiljø, innkjøp, avfallshåndtering, energisparing, utslipp til luft/vann og transportplanlegging.

Miljøpolicy for Hallingdal Bilsenter AS

Hallingdal Bilsenter AS skal gjennom Miljøfyrtårn jobbe kontinuerlig med å forbedre sine prestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens negative påvirkning på klima og miljø, samtidig som vi gir våre ansatte og kunder gode opplevelser.

Et systematisk miljøarbeid i Hallingdal Bilsenter innebærer:

  • Etterlevelse av myndighetspålagte og egne krav.
  • Informere og inkludere ansatte i miljøarbeidet, slik at det å tenke miljø blir en naturlig og integrert del av virksomheten.
  • Indentifisere og redusere kilder til økt påvirkning av klima og miljø.
  • Påvirke sentrale leverandører til å ta et utvidet miljøansvar.
  • Delta i bransjens utvikling mot flere nullutslippskjøretøy og utfasingen av fossilt brennstoff.